Cenník

Nadštandardné služby

Služba nadštandard: 50€

manažment v čase, LBC cytológia, UZV vyšetrenie, specula, kolposkopia, tel. konzultácie, potvrdenia a lekárske správy

 

Služba tehotenský nadštandard: 90€

UZV vyšetrenie pri každej návšteve, akcia srdiečka u plodu pri každej poradni, NT ultrazvuk, morfologický ultrazvuk v 20. a 30. tt + kontrola všetkých orgánov, určenie pohlavia, možnosť prítomnosti partnera pri UZV vyšetrení, fotky plodu, administratívne potvrdenia

 

 

Cenník výkonov

 

UZV vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou nad rámec úhrad poisťovne                                                 15 €

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (ktoré nemôže byť hradené zdravotnou poisťovňou)                                          30 €

UZV vyšetrenie na vlastnú žiadosť u nekapitovanej pacientky                                                                                30 €

3D,4D ultrazvuk + záznam na DVD/USB                                                                                                                      50 €

3D,4D ultrazvuk – fotka                                                                                                                                                     7 €

Ultrazvukový skríning v gravidite, morfológia na vlastnú žiadosť                                                                            50 €

Meranie prietoku pupočníkovej krvi po 30. týždni na vlastnú žiadosť                                                                    15 €

Malý chirurgický ambulantný výkon na vlastnú žiadosť                                                                                            20 €

Manažment folikulometrie                                                                                                                                              10 €

Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia na vlastnú žiadosť                                                                            10 €

Konzultácie pre nekapitované pacientky                                                                                                                     40 €

LBC cytológia                                                                                                                                                                    25 €

Lokálne ošetrenie na žiadosť pacienta                                                                                                                        15 €

Kolposkopia na vlastnú žiadosť                                                                                                                                     20 €

Kolposkopia s biopsiou                                                                                                                                                    30 €

Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska                                                                                    40 €

Výmena vnútromaternicového antikoncepčného telieska                                                                                        45 €

Odstránenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska                                                                                 10 €

Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotnosti                                                                                35 €

Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o sterilizáciu                                                                                                               30 €

UZV nad rámec úhrad poisťovňou                                                                                                                                10 €

Usmernenie menštruačného cyklu na vlastnú žiadosť (pred dovolenkou)                                                              5 €

 

 

Administratívne služby

 

Lekárske správy pre komerčné účely                                                                                                                          20 €

Kópia zdravotnej dokumentácie                                                                                                                                   10 €

Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu                                                                                               15 €

Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia                                                                                                          25 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie                                                                                                                              5,5 €

Vystavenie lekárskej správy v cudzom jazyku                                                                                                            80 €

Vystavenie lekárskych potvrdení                                                                                                                                   25 €

Vystavenie lekárskych potvrdení – zľava                                                                                                                     10 €

                                                                                                                                                         

 

                                    Cenník platný od 07.01.2019